ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Състав

Обратно Българите, Османската империя и Европа
     
 

ЛИЧЕН СЪСТАВ
Членове на секцията са:

доц. д-р Олга Тодорова - ръководител
 доц. д-р Пламен Божинов - заместник ръководител
гл. ас. д-р Димитър Христов Димитров
ас. д-р Даниела Вичкова
ас. д-р Кръстьо Йорданов
ас. д-р Мария Левкова-Мучинова
ас. д-р Стефан Димитров
 
Сътрудници на Секцията през годините:
 
доц. д-р Елена Хаджиниколова
доц. д-р Екатерина Вечева
гл. ас. д-р Свилен Станимиров
гл. ас. д-р Светла Янева
спец. Жана Колева
Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки